Vakiotuotteet

Turvakilpien valikoima on jaettu eri tuoteryhmiin, jotta löydät helposti tarvitsemasi tuotteen. Laajassa varastovalikoimassamme on satoja erilaisia vakiokilpiä, jotka saat tilattua helposti ja nopeasti verkkokaupastamme. Alla olevista tuoteryhmistä klikkaamalla pääset selaamaan suoraan kyseisen tuoteryhmän kilpiä verkkokauppaamme.

Turvamerkit ja -kilvet: Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet |Suomen Turvakilvet

Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet

Turvakilviltä löydät laajan valikoiman yleisiä kielto-, varoitus- ja ohjekilpiä.

Turvakilvet: Poistumisopasteet

Poistumisopasteet

Turvakilpien poistumisopasteet ovat laissa määrättyjen turvamääräysten mukaiset. Valtioneuvoston päätöksen 976/94 mukaan: “Kun luonnonvaloa on vähän, on käytettävä itsevalaisevia värejä, heijastavia materiaaleja tai keinotekoista valaistusta”. Suomen Turvakilpien käyttämä jälkivalaiseva materiaali täyttää DIN 67510 -normin määräykset. Jälkivalaisevia poistumisopasteita saat tilauksesta myös 2-puoleisena.

Turvakilvet: Palosuojelu

Palosuojelu

Viimeisimpien paloturvallisuussäädösten mukaiset merkintäkilvet Turvakilviltä.

Kielto- ja ohjeistusmerkit tupakointiin | Suomen Turvakilvet Oy

Tupakointi

Kielto- ja ohjeistusmerkit tupakointiin.

Turvakilvet: Ensiapu ja pelastus

Ensiapu ja pelastus

Ensiaputarvikkeiden löytyminen hätätilanteessa on erittäin tärkeää.

Turvakilvet: Henkilökohtainen suojelu, työsuojelu ja meluvaara

Henkilökohtainen suojelu ja meluvaara

Turvakilvet käyttää kilvissään ISO 7010 -mukaisia eurooppalaisia symboleita. Näin työturvallisuus on taattu myös kansainvälisissä työympäristöissä.

Turvakilvet: Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet

Turvakilpien Vaarallisten aineiden merkitsemiskilvet ovat maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS:n (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) mukaiset. Valmistamme myös standardin SFS 5491 mukaisia vaarallisten aineiden säiliökilpiä. Materiaalivaihtoehdot: UV-suojattu muovi, eloksoitu alumiini, polttomaalattu alumiini ja alumiinikomposiitti.

Turvakilvet: Koneet ja laitteet

Koneet ja laitteet

Koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeet ovat erittäin tärkeät työturvallisuuden kannalta.

Turvakilvet: Sähköala

Sähköala

Turvakilpien kyltit sähköalalle ovat aina viimeisimpien määräysten mukaisia. Turvakilvet sähköala | Älä kytke kieltomerkki | Suomen Turvakilvet OyHUOM! Standardin SFS-EN ISO 7010 mukaan kieltomerkit ovat pyöreitä ja varoitusmerkit kolmioita. Standardissa on esitetty oheisen kuvan mukainen kieltomerkki, jota käytetään “Älä kytke. Työ käynnissä” -kilvessä. Aikaisemmin tällaista kieltomerkkiä ei ole ollut standardisoitu ja tilalla käytettiin sähköiskusta varoittavaa varoitusmerkkiä. Kieltomerkki ei kuitenkaan kiellä kytkimen käyttöä hätätilanteessa. Vanhojen käytäntöjen mukaisia kilpiä saa edelleen käyttää, ellei niiden käyttöä ole kielletty jollain sitovalla määräyksellä.

Turvakilvet: Järjestyst ja puhtaus

Järjestys ja puhtaus

Järjestyksen ylläpitoon ja puhtaanapitoon liittyvät merkit verkkokaupassamme

Turvakilvet: Ympäristöhuolto

Ympäristönhuolto

Pihan ja ympäristön huoltoon tarkoitetut merkinnät helposti kuntoon Turvakilpien kestävillä opasteilla.

Turvakilvet: Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja opastukseen kyltit Turvakilviltä

Turvakilvet: Vesihuolto

Vesihuolto

Vesijohtojen, viemärien ja venttiilien merkintä kiinteistöissä on turvallisuusasia. Turvakilvet valmistavat merkintätarrat ja –kyltit aina viimeisimpien viranomaismääräysten mukaisesti.

Putkistomerkit | Suomen Turvakilvet Oy

Putkisto

Turvakilviltä saat kaikki yleisimmät standardiin SFS 3701 perustuvat putkistomerkit. Ne esittävät putkistoissa virtaavan aineen ja virtaussuunnan, kun leikkaat tarpeettoman nuolenpään pois. Yleisimmät 150 putkistomerkintätarraa heti varastosta!

Väestönsuojelu | Suomen Turvakilvet Oy

Väestönsuojelu

Kansainvälinen suojan merkki on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Turvakilvet valmistaa kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita.

Kuljetus- ja pakkausmerkit | Suomen Turvakilvet Oy

Kuljetus- ja pakkausmerkit

Turvakilviltä kaikki ADR- Kuljetus- ja pakkausmerkit, sekä määräysten mukaiset IMDG-merikuljetuslipukkeet. Tilaukset helposti verkkokaupastamme:

Liikennemerkit | Suomen Turvakilvet Oy

Liikennemerkit

Turvakilviltä saat kaikki viranomaismääräykset täyttävät liikennemerkit sekä lisäkilvet. Merkit valmistetaan alumiinille tai vesivanerille.

Pakkausten käsittelymerkit | Suomen Turvakilvet Oy

Pakkausten käsittelymerkit

Valikko